W celu zapewnienia możliwie najlepszego serwisu używamy cookies i cookies oferentów trzecich. W przypadku dalszego używania niniejszej strony internetowej, akceptujecie Państwo nasze warunki ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności

Ochrona danych

Administratorzy niniejszych stron internetowych poważnie traktują ochronę Państwa danych osobistych. Traktujemy Państwa dane osobiste jako objęte tajemnicą zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych jak i deklaracją ochrony danych.

Korzystanie z naszych stron internetowych jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobistych. Podawane na naszych stronach dane osobiste (np. nazwisko, adres czy adres e-mail), mają charakter dobrowolny w zakresie w jakim jest to możliwe. Dane powyższe nie zostaną przekazane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych w internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed ingerencją osób trzecich.

 

Cookies

Niektóre strony internetowe korzystają z tzw. Cookies. Cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była efektywniejsza i bezpieczniejsza. Cookies są małymi danymi tekstowymi, które pozostają na Państwa komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka internetowa.

Najczęściej używanymi przez nas Cookies są tzw. „Session-Cookies“. Są one kasowane automatycznie po zakończeniu Państwa odwiedzin na stronie. Inne Cookies pozostają zarchiwizowane na Państwa urządzeniu, do momentu, gdy Państwo je skasujecie. Ten rodzaj Cookies umożliwia nam rozpoznawanie Państwa przeglądarki podczas kolejnych odwiedzin naszej strony.

Możecie Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, żeby być informowanym o stosowaniu Cookies i każdorazowo decydować o zezwoleniu na ich używanie, zgodę na Cookies w określonych sytuacjach lub generalne wykluczenie Cookies, jak i aktywacja automatycznego kasowania Cookies po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja Cookies może powodować ograniczenie funkcjonalności niniejszej strony.

 

Server-Log-Files

Dostawca stron internetowych pobiera i przechowuje automatycznie informacje w tzw. „Server-Log Files“, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

Typ i wersja przeglądarki internetowej

Używany system operacyjny

Referrer URL

Nazwa hosta komputera

Czas zapytania z serwera

Dane te nie mogą być przypisane konkretnej osobie. Nie przeprowadza się łączenia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia ww. danych w przypadku uzyskania wiedzy o konkretnych oznakach nielegalnego użytkowania.

 

Formularz kontaktowy

Jeżeli kierujecie Państwo do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, wprowadzane przez Was dane łącznie z danymi kontaktowymi są zapisywane przez nas w celu opracowania zapytania i na wypadek dodatkowych zapytań. Powyższych danych nie przekazujemy bez Państwa zgody.

 

Dane z newsletteru

Jeżeli chcecie Państwo przystąpić do oferowanego na stronie internetowej newsletteru, wymagane jest podanie Państwa adresu e-mail jak i informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteście Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzają się na otrzymywanie newsletteru.

Dalsze dane nie są pobierane. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu wysyłki wnioskowanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Udzieloną zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail jak i używania go do wysyłki newsletteru mogą Państwo odwołać w każdym momencie poprzez link – „wypisz“ w newsletterze.

 

Google Analytics

Niniejsza strona używa funkcji usług analizy internetu Google Analytics. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tzw. "Cookies". Cookies są danymi tekstowymi, które pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają analizę używania przez Państwa strony internetowej. Utworzone przez Cookies informacje o Państwa użytkowaniu strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Więcej informacji postępowaniu z danymi użytkowników w Google Analytics znajda Państwo w oświadczeniu ochrony danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

 

Wtyczka przeglądarki internetowej

Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu Cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki internetowej; zwracamy jednakże uwagę na to, że w takim przypadku może stać się nie możliwym korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej. Ponadto możecie Państwo zapobiec wykorzystywaniu i przetwarzaniu przez Google danych uzyskanych poprzez Cookies i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) jeżeli pobierzecie i zainstalujecie Państwo wtyczkę przeglądarki internetowej znajdującej się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Odmowa gromadzenia danych

Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu Waszych danych przez Google Anlaytics, jeżeli wejdą Państwo na następujący link. Uruchomiony zostanie Opt-Out-Cookie, który zapobiegnie gromadzeniu Państwa danych podczas przyszłych odwiedzin tej strony: dezaktywować Google Analytics

 

Przetwarzanie zleconych danych

Zawarliśmy umowę z Google dotyczącą przetwarzania danych zleconych i stosujemy się w pełni do surowych wytycznych niemieckich instytucji ochrony danych przy wykorzystywaniu Google Analytics.

 

Cechy demograficzne w Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Dzięki temu mogą być tworzone raporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Powyższe dane pochodzą z ukierunkowanej na zainteresowania reklamy Google, jak i z danych odwiedzin stron innych oferentów. Dane te nie mogą być przypisane konkretnej osobie. Możecie Państwo w każdej chwili dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia reklam na Waszym koncie Google lub całkowicie odmówić gromadzenia Waszych danych przez Google Analytics tak jak wskazano w punkcie „Odmowa gromadzenia danych”.

 

etracker

Nasza stron korzysta z usług analitycznych etracker, dostawcą ich jest etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg Niemcy. Z danych mogą powstać pod pseudonimem profile użytkowania. W tym celu mogą zostać zastosowane Cookies. Cookies są małymi danymi tekstowymi, które zapisywane są w pamięci podręcznej Państwa przeglądarki internetowej. Cookies umożliwiają rozpoznawanie Państwa przeglądarki. Gromadzone za pomocą technologii etracker dane nie są wykorzystywane bez odrębnie wydanej zgody zainteresowanego, do identyfikacji osobistej odwiedzających nasze strony a dane osobowe nie są łączone z podmiotem pseudonimu.

Możecie Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych ze skutkiem na przyszłość.

Żeby wycofać zgodę na gromadzenie i zapisywanie danych w przyszłości, możecie Państwo znaleźć pod poniższym linkiem etracker Opt-Out-Cookie, powoduje ono, to, że w przyszłości dane Waszych odwiedzin nie będą gromadzone i zapisywane przez etracker: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

Dzięki temu etracker dodaje Opt-Out-Cookie o nazwie "cntcookie". Prosimy nie kasować powyższego Cookie, tak długo jak długo chcecie Państwo utrzymać Wasz brak zgody. Dalsze informacje znajda Państwo w zasadach ochrony danych etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html

 

Szyfrowanie SSL

Niniejsza strona korzysta w celu bezpieczeństwa i przekazywanie treści poufnych, jak np. zapytań, które wysyłacie Państwo do nas, jako administratora strony z szyfrowania SSL. Połączenie szyfrowane rozpoznacie Państwo po tym, że w polu adresowym Waszej przeglądarki "http://" zmienia się na "https://" i pojawia się symbol klucza.

Jeżeli aktywowane jest szyfrowanie SSL, dane, które nam Państwo przekazujecie nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Prawo do informacji, usunięcia, zablokowania

Macie Państwo w każdej czasie prawo do bezpłatnej informacji o Waszych zapisanych danych osobistych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, jak również do poprawiania, blokowania lub usunięcie powyższych danych. Odnośnie tego, jak i dalszych pytań w temacie danych osobowych możecie Państwo zwrócić się do nas w każdym czasie na adres podany w impressum.